V násle­du­jícím objed­návkovém for­muláři zvolte Vámi vybra­nou masáž, doplňte o Vaše jméno, kon­tak­tní údaje a požadovaný čas. Prosíme, dodržu­jte otevírací dobu, děku­jeme. Vaše objed­návka Vám bude co nejdříve potvrzena.

Masáž je nutné objed­nat pře­dem. Bez před­chozí dom­luvy v salonu nikdo není, nebo není volný masér.

Aktuality

2019-​01-​01 S novým rokem přichází výz­namná změna, a to pře­sun do zcela nových pros­tor! Celé zdravotní středisko včetně reha­bil­i­tace a masáží Medalix je od 1.1.2019 natr­valo přestěhováno na adresu Hlavní 930, Chýně. Nově postavené středisko leží pouze pár desítek metrů od auto­busové zastávky „Chýně“. K budově se dostanete z ulice Hlavní, kdy za tmavě hnědými vraty je cca 30m dlouhá zámková dlažba vedoucí až ke středisku. Věříme, že se Vám nové pros­tory budou líbit.

2018-​12-​31 Pevné zdraví a mnoho úspěchů do nového roku přeje MUDr. Dal­i­bor Veselý a celý tým Medalix!

Otevírací doba

Pondělí

15:3020:30

Úterý

ZAVŘENO

Středa

15:0020:00

Čtvrtek

15:0020:00

Pátek

14:0019:00

F&G ceník

Máte dotaz? Potře­bo­vali byste více infor­mací? Neváhe­jte nám zavolat na číslo 721 533 512.

Zarez­ervu­jte si ter­mín masáže ještě dnes!

Díky otevírací době v sekci „Objed­nání“ snadno zjistíte, kdy Vás mohu namasírovat. Objed­nat se můžete snadno — přes webový for­mulář v sekci
„Objed­nání“, tele­fon­icky nebo e-​mailem. Podle toho, co Vám vyhovuje.

Copy­right © Medalix 2018. Všechna práva vyhrazena.