V násle­du­jícím objed­návkovém for­muláři zvolte Vámi vybra­nou masáž, doplňte o Vaše jméno, kon­tak­tní údaje a požadovaný čas. Prosíme, dodržu­jte otevírací dobu, děku­jeme. Vaše objed­návka Vám bude co nejdříve potvrzena.

Masáž je nutné objed­nat pře­dem. Bez před­chozí dom­luvy v salonu nikdo není, nebo není volný masér.

Aktuality

2018-​06-​09 Omlou­váme se klien­tům za dočasný výpadek online for­muláře pro objed­nání.

Na odstranění chyby pracu­jeme. Objed­návky zaslané přes for­mulář v posled­ních týd­nech nám nedo­razily, proto prosíme klienty, kteří se objed­ná­vali přes for­mulář a nedošlo jim potvrzení e-​mailem, aby se objed­nali znova. Objed­návky zatím zadáve­jte pouze e-​mailem nebo telefonicky.

2018-​06-​08 V létě bude otevírací doba odlišná od zbytku roku, kažpádně celé léto se masíruje.

Otevírací doba

Pondělí

14:0020:00

Úterý

ZAVŘENO

Středa

14:0020:00

Čtvrtek

ZAVŘENO

Pátek

14:0019:00

F&G ceník

Máte dotaz? Potře­bo­vali byste více infor­mací? Neváhe­jte nám zavolat na číslo 721 533 512.

Zarez­ervu­jte si ter­mín masáže ještě dnes!

Díky otevírací době v sekci „Objed­nání“ snadno zjistíte, kdy Vás mohu namasírovat. Objed­nat se můžete snadno — přes webový for­mulář v sekci
„Objed­nání“, tele­fon­icky nebo e-​mailem. Podle toho, co Vám vyhovuje.

Copy­right © Medalix 2018. Všechna práva vyhrazena.